Diario reflexivo: Sesión 1

Nesta primeira xuntanza o que fixemos foi organizar o  traballo e repartir os roles de cada membro do grupo.

Traballamos en pequeno grupo, repartindo as tarefas para analizar, reflexionar e tomar decisións sobre:

  • Investigación de diferentes metodoloxías de introdución das tablets na aula.
  • Investigación sobre diferentes xeitos de almacenaxe e organización das App.
  • Creación da conta de google para a sincronización das tablets...
  • Investigación sobre planillas para clasificar App.

Esta sesión serviunos para tomar o primeiro contacto co traballo que imos desenvolver ao longo de todo o proceso que nos levará a crear unha publicación on-line con Senticolor e, por outra banda, á clasificación de App para traballar a lectoescritura na aula con tablets.