Divertido Picture MakerCrear cómics con Divertido Picture Maker é moi sinxelo, posto que xa dispoñemos de escenarios e de personaxes, aos que lles daremos vida grazas á nosa imaxinación.