Letris2


Con Letris2 hai que construír palabras, o que nos permite poñer en práctica o vocabulario que coñecemos e ir ampliándoo con novos termos. Pódese xogar de xeito individual ou por parellas.