reflexión sesións 6 e 7

Nas sesións 6º e 7º contamos coa presencia de Paz Gonzalo.
Empezou falandonos de diferentes metodoloxias de introducción das tic´s nas aulas como por exemplo:
TPACK e SAMR.
Destacounos a importancia de " aprender a entender" como unha parte básica do proceso de aprendizaxe.
Entre todos practicamos unha "tarefa integrada" que tiña como temática o horto escolar.
Nunha segunda parte deunos ideas para traballar no noso proxecto se SENTICOLOR (fíxonos pensar,
reflexionar e sobre todo rompeunos todos os esquemas que xa tiñamos mais ou menos establecidos).
Presentounos tamen diferentes aplicacións e practicamos con duas en concreto:
-MINDOMO :Coa que traballamos mapas conceptuais.
-PADLET :No que todos a vez iamos aportando ideas sobre un mesmo tema.
Queremos agradecerlle desde aqui o seu traballo e esforzo, asi como as suas aportacións para mellorar o noso proxecto.