QR Droid

QR Droid é unha aplicación para escanear códigos QR, polo que nos permite interactuar cos textos, imaxes e vídeos de calquera produto que teña un código QR no seu envase.

Así mesmo, QR Droid vainos permitir crear os nosos propios códigos, polo que o alumnado poderá enlazar as súas tarefas, presentacións, fotos, audicións...