wordcam

Con WordCam podemos crear nubes de palabras a partir de fotografías, polo que podemos relacionar tanto a imaxe coma as palabras cun tema determinado.